Fra anleggsarbeidet i forbindelse med bygginga av Geithus Bruk på Modum i Buskerud i 1965

Fra anleggsarbeidet i forbindelse med bygginga av Geithus Bruk på Modum i Buskerud i 1965
Tittel:
Fra anleggsarbeidet i forbindelse med bygginga av Geithus Bruk på Modum i Buskerud i 1965
Beskrivelse:
Fra anleggsarbeidet i forbindelse med bygginga av Geithus Bruk på Modum i Buskerud i 1965. Fotografiet er tatt i mars måned, fra en snødekt og brøytet veg, omgitt av bjørke- og furuskog. Et stykke framme i vegen ser vi en mannsskikkelse. Enda lengre framme ser vi røyken fra en eksplosjon, antakelig sprenging med sikte på å planere arealet for bedriften eller kranbanen som skulle bringe tømmer til anlegget. Geithus Bruk var en bedrift som kjøpte tømmer for barking og opphogging til flis, som ble sendt videre til Skotselv Cellulosefabrik, hvor flisa ble kokt til masse. , Dette og mange andre fotografier kom til Norsk Skogmuseum i forbindelse med at selskapet Nordic Paper nedla papirfabrikken på Geithus og overførte arkivmaterialet til museet.
Emne:
Arbeidsliv, Teknologi, Anleggsarbeid
Fylke:
Buskerud, Buskerud
Kommune:
Modum, Modum
Sted:
Geithus, Geithus
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst