Landskap ved Tokkeåa i nærheten av Hommo i Vinje i Vest-Telemark

Landskap ved Tokkeåa i nærheten av Hommo i Vinje i Vest-Telemark
Tittel:
Landskap ved Tokkeåa i nærheten av Hommo i Vinje i Vest-Telemark
Opphavsperson:
Løken, Bård
Beskrivelse:
Landskap ved Tokkeåa i nærheten av Hommo i Vinje i Vest-Telemark, cirka 600 meter over havet. Elva slynger seg her gjennom et myrdrag omgitt av lier med granskog ispedd enkelte bjørketrær. I bakgrunnen, sentralt i bildet, skimter vi et hjørne av et jorde. , Dette fotografiet er ett av mange Norsk Skogmuseums nyansatte fotograf, Bård Løken, tok i Telemark 1. og 2. oktober 2013. Oppdraget besto i å ta bilder av fløtingsmonumentet i Skien, kulturminner etter fløtinga høyere oppe i vassdraget og skoglandskap. Målet var å utvide utvalget av illustrasjoner til et bokmanuskript om fløtinga i Skiensvassdraget.
Emne:
Bjørk, Granskog, Landskap, Skog, Vassdrag
Fylke:
Telemark, Telemark
Kommune:
Vinje T, Vinje T
Sted:
Vest-Telemark, Vest-Telemark
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst