Fra skogbruksutstillingen i Elverum i 1906

Fra skogbruksutstillingen i Elverum i 1906
Tittel:
Fra skogbruksutstillingen i Elverum i 1906
Beskrivelse:
Fra skogbruksutstillingen i Elverum i 1906. Fotografiet er fra den delen av innendørsutstillingen som ble montert i Elverum middelskoles gymnastikksal. Denne utstillingen var et hastverksprodukt. Ettersom skoleledelsen nødig ville være uten gymnastikklokale over lengre tid fikk arrangørene bare to dager til å utføre montasjearbeidet. De utnyttet både hovedrommet og scena mot den ene gavlen. Der hadde Jømna Brug en utstilling, hvor de markedsførte eksempler på «Norske Træsorter» og «Norsk Arbeide» i form av blant annet kjerrehjul og økseskaft i ulike dimensjoner. Til venstre for disse produktene er det montert en diger kjørepels, et prestisjeplagg for velstående skogeiere. På golvet i salen er det oppsatt to rekker av bord med utstillingsobjekter på. På bordrekka til venstre er en plakat med reklame for Herlofsons frøhandel spesielt iøynefallende. Oppunder taket er det opphengt to norske flagg omgitt av girlandere av bar. Sentralt i takmontasjen ser vi også en skjoldformet gjengivelse av den norske riksløven, over et innrammet dikt som hyller skogen og den framtidsoptimismen man knyttet til god forvaltning av skogressursene. Det innrammete er i nyere tid overlatt til Norsk Skogmuseum, jfr. SJF. 13424. , Denne første store skogbruksutstillingen i Elverum var også den første i sitt slag i Norge da den ble avviklet i perioden 8. -11. mars 1906, med andre ord i samband med Grundsetmart'n. Tidligere hadde skogbruk bare vært et bitema på en del landbruksutstillinger. «Naar det nu er lykkedes Søndre Østerdalens Skogforening at samle Interesserne om en Udstilling, der kun skal illustrere Skogbruget (med Torvdrift), saa er dette et Bevis paa, at Arbeidet med Skogsagen har formaaet at forandre Opfatningen derhen, at man ny betragter den rationelle Udnyttelse af vore Skove som et vigtigt landøkonomisk Spørgsmaal, der kræver sin Løsning og derfor maa stilles i de forreste Rækker», skrev kontorsjefen i Det norske Skogselskab. Utstillingen skal ha omfattet cirka 1 000 objekter, hvorav en del ble utstilt innendørs i skolelokaler (som her) og noe i det fri. Jømna Brug skal til og med ha bygd sin egen paviljong, og dermed flere eksponeringssteder enn gavlveggen vi ser på dette fotografiet. Utstillingen samlet et stort publikum, ikke bare fra Solør og Østerdalen, men også skoginteresserte som reiste langt for å komme til Elverum. Suksessen fra Elverum ble fulgt opp med en stor skogbruksavdeling under «Det 12te Almindelige Landbrugsmødes Høstutstilling» i Kristiania i 1907. Også der var dette innrammete diktet med som en del av utstillingsmateriellet fra Hedmark, jfr. illustrasjon på side 20 i Paul Tage Halbergs bok «Stier i Skog» (2004). , På baksida av kartongen dette fotografiet er montert på finner vi navnet Olaf Sjølie, Åsta. Det er grunn til å anta at dette er en tidligere eier av fotografiet.
Emne:
Skogbruk, Skogsaken, Utstilling, Informasjon
Fylke:
Hedmark, Hedmark
Kommune:
Elverum, Elverum
Sted:
Leiret, Leiret
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst