"Maskinsal 16/11-37"

Tittel:
"Maskinsal 16/11-37"
Beskrivelse:
Interiør fra A/S Buskerud Papirfabrikk på Åssida i Drammen (den gang i Lier kommune). I 1937 ble papirmaskinen ved denne fabrikken fullstendig ombygd, særlig for å kunne kjøre maskinen med større driftshastigheter, slik at en kunne oppnå større produksjonsvolumer. I den forbindelse la bedriften om fra dampdrift til elektrisk drift. Fotografiet er tatt på forsida av papirmaskinen, mot tørkepartiet, som på dette tidspunktet var under montering. Et par arbeidere står til venstre i forgrunnen, mens to stiger er reist mot maskinen. Til høyre i bildet henger kjettinger - antakelig fra ei talje i taket - som ble brukt når maskindeler skulle løftes på plass. , Dette og en rekke andre fotografier ble overdratt fra De norske Papirfabrikanters Forening/Treforedlingsindustriens Bransjeforening til Norsk Skogmuseum etter initiativ fra Inger Beate Lundsgård i desember 2008. Overdragelsen av fotografiene skjedde da organisasjonens kontor skulle flyttes fra Norsk Industri i Oscars gate 20 i Oslo. I forbindelse med denne saken diskuterte vi også arkivene. Da det viste seg at organisasjonen allerede hadde avlevert en del arkivalia til Riksarkivet, ble det også denne gangen foretatt avlevering dit, men fotografiene ble altså overført til Norsk Skogmuseum. Dette bildet er nr. 174 i et album som er merket "A/S BUSKERUD PAPIRFABRIKK 1-3 1928 - 30-6 1949".
Emne:
Treforedling, Industri, Maskiner, Papirproduksjon, Arbeidsliv
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Drammen
Sted:
Åssida
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst