Stammeskive

Tittel:
Stammeskive
Opphavsperson:
Heiberg, Axel
Beskrivelse:
Stammeskive av furutre, emballert i pappeske og utstyrt med følgebrev. Stammeskiva er cirka 2 centimeter tjukk og har en diameter på 10,5-11,5 centimeter. Det bemerkelsesverdige her er årringstrukturen. I kjernen, innenfor en diameter på cirka 3 centimeter er det om lag 40 årringer, utenfor denne sonen er det bare seks-sju årringer. Dette fenomenet avspeiler er radikal, positiv endring i vekstforholdene, som forklares i Axel Heibergs følgebrev: , «Dette Træ har staaet paa en Myr paa Strand, som blev grøftet i Aaret 1891. Den taler sit eget Sprog om nytten af Vreitning; den indre Marv er ca. 40 Aar; Resten har voxet siden Afgrøftningen. Myren er nu overstaaet med unge spirende Gran og Furuplanter. , Strand 15de Novbr. 1898, Axel Heiberg», Det Heiberg kalte «vreitning» er det som seinere har vært kalt «grøfting». Det kraftige skiftet i tilvekst skyldes at man har ledet vekk vann, som tidligere forekom i så store mengder at det fikk treet til å vokse svært langsomt, «sture» som skogbrukerne ofte sier. , Axel Heiberg brukte åpenbart denne stammeskiva i sin agitasjon for «skogsaken» og for nytten av «kulturtiltak» i skogbruket. Følgeskrivet er skrevet på den ene halvdelen av et ark (28 X 22 centimeter, som er brettet tre ganger for å passe i den lille pappesken stammeskiva ble sendt i. Esken har rektangulær form. Botndelen måler 12,5 X 10,5 centimeter og har 2,5 centimeter høye kanter. Lokket er 13,2 centimeter langt, 10,7 centimeter bredt og har 2,4 centimeter høye kanter. En av disse mangler, og ett av hjørnene er reparert med teip. Ytterflatene på esken er belagt med gulhvitt papir. På lokket finner vi følgende tekst: «Prøve uden Værd. Hr. Borgermester Berner, Christiania». På lokket finner vi også to 20-åres frimerker samt et poststemepel som viser at esken med stammeskiva ble avsendt fra Kongsberg 16. september 1898. Mottakeren var antakelig Sofus Arctander Berner, som var borgermester i Kristiania og inngikk i konsul Heibergs nettverk. , Litt mer informasjon om Axel Heiberg og hans skogkulturprosjekt på Strand i Numedal finnes under fanen «Opplysninger».
Emne:
Stammeskive, Grøfting, Skogkultur, Furu, Tre, Furu, Papp, Papir
Fylke:
Buskerud
Kommune:
Flesberg
Sted:
Numedal
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst