Tømmermåling på et sted som kalles Borgerud

Tømmermåling på et sted som kalles Borgerud
Tittel:
Tømmermåling på et sted som kalles Borgerud
Opphavsperson:
Kierulf, Thv. [Christian Thorvald]
Beskrivelse:
Tømmermåling på et sted som kalles Borgerud, en eiendom på Sokna i Norderhov på Ringerike. Fotografiet skal være fra 1937. Det viser seks unge menn i aktivitet på lunnevelter med barket tømmer på en bakkekam, mot et vassdrag. I lia mellom tømmerveltene og vassdraget vokste det mye krattskog, som antakelig måtte fjernes før utislag. Mannen nærmest fotografen (med ryggen til) sto med ei stikkbok, der han registrerte dimensjonene på stokkene etter hvert som de ble målt. Mannen som befant seg lengst unna (litt framoverlent) hadde ei merkeøks i handa. Den ble brukt til å slå kjøpersymboler inn i yteveden, slik at stokkene skulle kunne identifiseres og sorteres på kjøpere ved lensene lengre nede i vassdraget. Seks menn i et målerlag var mer enn vanlig. Mennenes alder kan tyde på at bildet er fra en opplæringssituasjon.
Emne:
Lunnevelte, Velteplass, Tømmermåling
Fylke:
Buskerud, Buskerud
Kommune:
Norderhov, Norderhov
Sted:
Ringerike, Sokna, Ringerike, Sokna
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Skogmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst