Gutt

Tittel:
Gutt
Beskrivelse:
Gutt, skitur, snø, genser, påsketur, fjellknaus, ski, stav, skiutstyr, fritidsklede, rast, v-genser, Brucefamilien leigde Rausbu som feriestad i mange år. Referanse: Espeland, Ola Birger: Rausbu - ein fristad for oddasosieteten. Odda i manns minne 2012, nr 21. s. 157-16
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst