Gruppebilete

Gruppebilete
Tittel:
Gruppebilete
Beskrivelse:
Gruppebilete, 4, 2 kvinner, 2 menn, bil, brøytekanter, snø, vår, fritidsklær, Ant. Haukelivegen, heilårsvegen vart opna 1967/68. Den gamle kjøyrevegen over Haukeli vart påbegynt i 1857, og fullførd i 1889., Buick årsmodell 1928, reg.nr. R-6371. I Norges Bilbok 1935 står R-6371 på Buick tilh. H. Horn, Odda.
Fylke:
Hordaland, Telemark
Kommune:
Odda, Vinje T
Personer:
Heyerdahl, fru, Schaathun, Liv
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst