Odda kjemiske arbeiderforening

Tittel:
Odda kjemiske arbeiderforening
Beskrivelse:
Raud og blå fane med kappe i overkant. Både namnefelt og emblemfeltet har innfelte stykke på grunn av skifte frå tidlegare foreiningsnamn og nytt forbund. Arbeider svært fint utført. Teksten i nedre kant er overmalt. Det har stått Stiftet 21de marts 1908. , Motivet på framsida er sett saman av NKIF sitt merke eller emblem; sirkel med strålande sol i øvre halvsirkel og fabrikkbygningar med pipe og røyk i nedre halvsirkel. Sirkelmotivet er plassert oppå ein ambolt med slegger. Lauvbærkrans og palmegreiner på framsida. Symbol for samhald på baksida. Eikelauvkrans og handtrykk på baksida. , Innskrift:ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING STIFTET 21. MARS 1929 (Primær), Innskrift:NKIF AVD 61 ENIGHED ER VÅR STYRKE (Primær)
Emne:
Fane, Fagforeningsfane, Fagforeiningsfane, Organisasjonsfane, Faner, Logoer, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Ambolt, Tekstil: Silke
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst