Klokke

Tittel:
Klokke
Beskrivelse:
Veggur med pendel i stor trekasse av eik. Lakkert overflate. Kvit urskive med latinske tall, time- og minuttvisar. Ingen namn på produsent eller dekor på urskive og pendel.
Emne:
Klokke, Veggur
Språk:
no
Tilbyder:
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst