Utsikt fra Oslo Domkirke.

Utsikt fra Oslo Domkirke.
Tittel:
Utsikt fra Oslo Domkirke.
Opphavsperson:
Aakvik, Rune
Beskrivelse:
utsikt, forretningsgårder, Rådhuset
Emne:
forretningsgårder, utsikt
Fylke:
Oslo, Oslo, Oslo, Oslo, Oslo, Oslo
Kommune:
Oslo, Oslo, Oslo, Oslo, Oslo, Oslo
Sted:
Sentrum, Sentrum, Sentrum, Sentrum, Sentrum, Sentrum
Språk:
no
Tilbyder:
Oslo Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst