Gårder veg skog mennesker åkrer

Gårder veg skog mennesker åkrer
Tittel:
Gårder veg skog mennesker åkrer
Opphavsperson:
Widerøe`s Flyveselskap & Polarfly as
Beskrivelse:
Gårder veg skog mennesker åkrer
Sted:
Sand, Hylsfjorden
Språk:
no
Tilbyder:
Ryfylkemuseet
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst