Gjøra

Gjøra
Tittel:
Gjøra
Beskrivelse:
Gjøra, Grøa..(fra Oddbjørn Skjørsæter sine samlinger i Romsdalsarkivet)
Emne:
Buss, Personer, Sjåfør, Scania, Vabis, T-6008, UX21229Bygning, Eksteriør, Bygning
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Sunndal
Språk:
no
Tilbyder:
Romsdalsmuseet
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst