Foto av gården Fahle i Sunndal kommune

Foto av gården Fahle i Sunndal kommune
Tittel:
Foto av gården Fahle i Sunndal kommune
Beskrivelse:
Foto av gården Fahle i Sunndal kommune. Datering trolig omkring 1900 - 1910. Se også reg. nr. KMb-2007-007.0082 samt KMb-1943-000.0509. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
Emne:
Natur, Fjell, våninghus, Gård, oversiktsbilde, Jordbruk, 1 Positivkopi utkopieringspapir svart/hvitt
Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune:
Sunndal
Sted:
Fale
Språk:
no
Tilbyder:
Stiftelsen Nordmøre Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst