Flyfoto av Harstad sentrum

Flyfoto av Harstad sentrum
Tittel:
Flyfoto av Harstad sentrum
Opphavsperson:
Harstad Bokhandel, Ukjent fotograf
Beskrivelse:
Flyfoto av Harstad sentrum, med kiosker i byen avmerket., Flyfoto av Harstad sentrum, gitt ut som postkort av Harstad Bokhandel., Fire kiosker i byen er nummerert og avmerket på bildet, med forklarende tekst på baksiden av kortet: "1) Mittets kiosk, 2) Skjøtner Arnesens kiosk 3/4) Michaelsens kiosker". , Bildet er tatt mellom 1926 og 1929. BJNs kullkrane ble montert i 1926 og vi ser trolig at det arbeides med denne da det er tatt hull i taket på bygningen som er røstet mot sjøen. Harstad sykehus ble utvidet i fra sommeren 1929 og ble ferdigstilt i august 1930. Dette synes ikke. , Ellers i byen ser vi ekspedisjonsbygget på kaia, som ble bygget etter at den første ekspedisjonsbygningen brant ned i 1918. Metodistkirka som ble innviet i 1922 er også på bildet.
Emne:
Postkort, Flyfoto, Kiosker, Bebyggelse, Bygninger eksteriør
Fylke:
Troms, Troms, Troms
Kommune:
Harstad, Harstad, Harstad
Sted:
Sentrum, uspesifisert, Sentrum, Larsneset, Sentrum, Dampskipskaia (Klubbskjæret)
Språk:
no
Tilbyder:
Sør-Troms Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst