Omstillingstelefon

Omstillingstelefon
Tittel:
Omstillingstelefon
Opphavsperson:
Standard/Bell
Beskrivelse:
Ekspedisjonsbord for 5 bylinjer, 2850E 91611-01 E175
Emne:
Omstillingstelefon, Bord, Automatisk, Sekretærapparat, Jernblikk
Sted:
Belgia
Språk:
no
Tilbyder:
Telemuseet
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst