Tlf.sent.off.aut.

Tlf.sent.off.aut.
Tittel:
Tlf.sent.off.aut.
Opphavsperson:
Standard Telefon og Kabelfabrikk, ITT
Emne:
Tlf.sent.off.aut., 11 B., Metall.
Kommune:
Oslo
Sted:
Belgia, Oslo
Språk:
no
Tilbyder:
Telemuseet
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst