Vindusruter knust av tyske soldater i Strandveien

Vindusruter knust av tyske soldater i Strandveien
Tittel:
Vindusruter knust av tyske soldater i Strandveien
Opphavsperson:
Schrøder
Beskrivelse:
Tysk befal ser på skadene etter at tyske soldater knuste vinduer på en rekke hus i Strandveien
Emne:
Trehus, Bybebyggelse, Bryggeri, Aktiebryggeriet, Port, Portrom, Ødeleggelse, Hærverk, Krig, Okkupasjonsmakt, Offiser, Uniform, Tilskuer, Bil, Kjøretøy, Personbil, Strømstolpe, Brostein, Fortau, Frukt & tobakksforretning, G. Sjøvold kolonial & manufakturforretning, Reklameskilt, Gatenummerskilt, Polar mixture, Rist, Tårn, Murbygning, Gjenspikret, Vindu, Handel, Næringsmiddelindustri
Sted:
Lademoen, Reina, Lademoen, Reina, Lademoen, Reina, Lademoen, Reina
Språk:
no
Tilbyder:
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst