Vesås, hytter.

Vesås, hytter.
Tittel:
Vesås, hytter.
Opphavsperson:
Granlid, Jostein
Beskrivelse:
Tillopstunnet frå Vesås (132), Utbygginga av Tokkeanlegget., 23 april1956 starta det store krafteventyret- utbygginga av Tokkeanlegget., Samla nedbørsfelt for Tokke regulerings- området er 3104 km2, Området som vart berørt av utbygginga er større enn Vestfold fylke og meir enn 1000 mann jobba på anlegget., Det ferdige Tokke anlegget har 8 kraftverk og 16 magasin, kraftverka nyttar ut tilsiget til vassdraga i kommunane Tokke og Vinje., Totalt kan magasina innehalde 1909 Mm3 vatn. Den vassmengda gjev ein samla årsproduksjon på 4404 millionar kilowattimar, nok til å forsyne omlag 185 000 husstandar i landet med 15 %. , Kostnad på utbygginga vart 940 millionar kroner som tilsvarar 11 milliardar i dag., Staten klara ikkje å reise den naudsynte kapitalen og måtte låne pengar av verdsbanken og selge obligasjonar., Kraftutbygginga markera starten på ei ny tid i Vest- Telemark. Ho hadde enorme konsekvensar både for menneske og miljø.
Emne:
Hytter, Kraftliner, Skog, Vannkraft
Fylke:
Telemark
Kommune:
Vinje T
Sted:
Vesås
Språk:
no
Tilbyder:
Vest-Telemark Museum
Tilbyder:
Arts Council Norway
Vis i opphavleg kontekst