Pasientene: Sykekontoprotokoll / Kurpengeprotokoll (Eg sykehus, Regnskap pasienter)

Tittel:
Pasientene: Sykekontoprotokoll / Kurpengeprotokoll (Eg sykehus, Regnskap pasienter)
Tilbyder:
Statsarkivet i kristiansand
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1926-1927
Vis i opphavleg kontekst