Kart over Oslo,bombenedslag. (Oslo brannvesen, Løse kart og tegninger)

Tittel:
Kart over Oslo,bombenedslag. (Oslo brannvesen, Løse kart og tegninger)
Beskrivelse:
1."Skadebilde",kart 1., 2."Sanitetsavd.",kart A1., 3."Aksjonsgrupper",kart B2.
Tilbyder:
Oslo byarkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1943
Vis i opphavleg kontekst