Forhandlingsprotokoll (Meløy kommune. Formannskapet, Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.)

Tittel:
Forhandlingsprotokoll (Meløy kommune. Formannskapet, Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.)
Beskrivelse:
Herredsstyre. Arkivstykket inneholdt diverse løsmateriale som er tatt ut og lagt under serie 2501, arkivstykke 0001.
Tilbyder:
Arkiv i nordland
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
18840102-18951014
Vis i opphavleg kontekst