Christiania bys matrikkel,register over ildstedbrande. (Oslo brannvesen, Christiania bys matrikkel,register over ildstedbrande.)

Tittel:
Christiania bys matrikkel,register over ildstedbrande. (Oslo brannvesen, Christiania bys matrikkel,register over ildstedbrande.)
Tilbyder:
Oslo byarkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1892-1892
Vis i opphavleg kontekst