Kloakkledningskart for Oslo vann og kloakkvesen. (Oslo brannvesen, Kartbøker)

Tittel:
Kloakkledningskart for Oslo vann og kloakkvesen. (Oslo brannvesen, Kartbøker)
Tilbyder:
Oslo byarkiv
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1940-1940
Vis i opphavleg kontekst