Styresaker (Nes trygdekontor, Styresaker)

Tittel:
Styresaker (Nes trygdekontor, Styresaker)
Beskrivelse:
Bl.a. personalsaker.
Tilbyder:
Statsarkivet i oslo
Tilbyder:
Arts Council Norway
Date Created:
1968-1968
Vis i opphavleg kontekst