Gert Falch Heiberg - grunnleggjar av De Heibergske Samlinger

Tittel:
Gert Falch Heiberg - grunnleggjar av De Heibergske Samlinger
Opphavsperson:
Sogn Folkemuseum
Beskrivelse:
De Heibergske Samlinger ¿ Sogn Folkemuseum har opphavet sitt i samlarverksemda til Gert Falch Heiberg, ein av dei store museumspionerane i Noreg. Han etablerte museet i 1909, då han gav si private samling av "sognske antikviteter" til det nyskipa Historielaget for Sogn, som også i dag eig museet. Gjennom stemma til sonesonen Gjert Heiberg, fortel Heiberg om seg sjølv og arbeidet med museet.
Emne:
Museum
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Sogndal
Språk:
nn
Tilbyder:
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2006
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst