Vegminnestein i Standal - og kjelder til veghistorie

Vegminnestein i Standal - og kjelder til veghistorie
Tittel:
Vegminnestein i Standal - og kjelder til veghistorie
Opphavsperson:
Odd Standal og Hermund Kleppa
Beskrivelse:
I skiljet mellom Øvre Standal og Nedre Standal står ein vegminnestein. Det står innhogge årstalet 1904 på den og talet 230. Hausten 2003 sende Odd Standal i Florø eit fotografi av steinen til Fylkesarkivet saman med nokre opplysningar. Det vart starten på eit lite samarbeid som resulterte i ein artikkel om minnesteinen, om vegen til Øvre Standal og kvar det kan finnast skriftlege kjelder til veghistorisk kunnskap.
Emne:
Historie og geografi, minnesteinar (minnestøtter, minnesteiner)
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Flora
Bidragsyter:
Odd Standal, Ukjend
Språk:
nn
Tilbyder:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2005
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst