Minnestein på krigsgrav på Reksta - skipsførar Bernhard Reksten

Minnestein på krigsgrav på Reksta - skipsførar Bernhard Reksten
Tittel:
Minnestein på krigsgrav på Reksta - skipsførar Bernhard Reksten
Opphavsperson:
Hermund Kleppa
Beskrivelse:
Våren 1942 gjekk 10 norske skip ut frå Gøteborg med kurs for England. Berre to greidde å bryta den tyske blokaden. Fleire skip vart søkkte av eigne mannskap for at dei ikkje skulle falla i hendene på tyskarane. Mannskapa vart tekne til fange og sette i fangenskap i Tyskland. Bernhard Reksten frå Flora omkom i fangeleir i Polen våren 1944. Etter krigen vart urna hans heimførd og han vart gravlagd på gravstaden på Reksta. Slekt og vener reiste seinare minnestein på grava.
Emne:
Historie og geografi, minnesteinar (minnestøtter, minnesteiner)
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Flora
Bidragsyter:
Sylvi Storhaug, Ukjend
Språk:
nn
Tilbyder:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2005
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst