Fylkesbaatane - Tale på jubileumsfesten 1908

Fylkesbaatane - Tale på jubileumsfesten 1908
Tittel:
Fylkesbaatane - Tale på jubileumsfesten 1908
Opphavsperson:
Hermund Kleppa (red.)
Beskrivelse:
I 1908 feira Fylkesbaatane 50-årsjubileum i Bergen. På festen heldt D.O. Bakke frå Ytre Holmedal (Fjaler) ein tale som vart attgjeven i avisene etterpå. Han skildra "overmaate interessant" korleis bygdene måtte ordna seg med varetransport til og frå Bergen før Fylkesbaatane vart skipa, og kva rutebåtane hadde hatt å seia for utviklinga seinare. Her attgjer me talen slik han stod i Fjordenes Blad kort tid etter.
Fylke:
Hordaland
Kommune:
Bergen
Bidragsyter:
Ukjend
Språk:
nn
Tilbyder:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2008
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst