Minnestein over Jakob Sæthre ¿ skulepioner frå Breim

Minnestein over Jakob Sæthre ¿ skulepioner frå Breim
Tittel:
Minnestein over Jakob Sæthre ¿ skulepioner frå Breim
Opphavsperson:
Hermund Kleppa
Beskrivelse:
Psykisk utviklingshemma born fekk sin første spesialskule på Vestlandet i 1882. Jakob Sæthre frå Breim i Sogn og Fjordane starta skulen i Bergen. Skulen er no ein del av Statped Vest, ei statleg verksemd som gjev spesialpedagogisk støtteteneste. Statped Vest ¿ Eikelund med adresse Paradis i Bergen, er vidareføring av tidlegare Eikelund off. spesialskole, grunnlagt 1882 som "Sæthres institutt for aandsvage Børn". Det står ein minnestein over grunnleggjaren i parken på området.
Emne:
skulebygningar (skulehus, skolehus, skolebygninger, skolebygningar),skular (skulehistorie, skoler, skolehistorie, skolar),minnesmerke (minnesmerker),minnesteinar (minnestøtter, minnesteiner)
Fylke:
Hordaland
Kommune:
Bergen
Bidragsyter:
Hermund Kleppa
Språk:
nn
Tilbyder:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2013
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst