Askvoll kommune - grenser og grenseendringar

Askvoll kommune - grenser og grenseendringar
Tittel:
Askvoll kommune - grenser og grenseendringar
Opphavsperson:
Anders Gjerde (2002) og Hermund Kleppa
Beskrivelse:
I 2008 viser Sogn og Fjordane-kartet 26 kommunar. I 1837 var talet 21. Gjennom heile perioden har talet på kommunar endra seg, sameleis grensene, kommunenamna og skrivemåten. Kulturhistorisk leksikon kjem til å innehalda ein serie artiklar om endringane i kvar av dagens kommunar. Artiklane har òg med ein del opplysningar om geistlege og rettslege forvaltningseiningar.
Emne:
Historie og geografi, kommunegrenser -,kommunalhistorie -
Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune:
Askvoll
Bidragsyter:
Hermund Kleppa, Ukjend
Språk:
nn
Tilbyder:
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Tilbyder:
Norsk Kulturråd
Date Created:
2002
Rettigheter:
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
Vis i opphavleg kontekst