Det norske flagget - og fredsdagen 8. mai 1945

Våren 1945 skjedde det en hendelse om jeg aldri kan glemme. Jeg var fylt 6 år og bodde på Sandaker i Oslo sammen med mine foreldre og besteforeldre i et gammelt hus fra 1860 årene. En dag forteller mor til far og meg at hun om natten hadde hatt en merkelig drøm. Hun drømte at hun så det norske flagget i rødt hvitt og blått komme dalene ned fra en blå himmel.

 

Les mer på Digitalt fortalt.