Eide kommune

Arealet er på 152,5 kvadratkilometer og innbyggertallet pr. 1.1.2008 var 3362.

Eide kommune Eide er kommunen mellom storhavet og høyfjellet. Kommunen ligg lengst sørvest på Nordmøre og nordvest på halvøya mellom Romsdalsfjorden og fjordsystemene på Nordmøre, skilt av Averøy i nordøst ved Kornstadfjorden. Eide kommune ligg sentralt plassert mellom de to byene Molde og Kristiansund, hvor en innen 25 - 40 min kan nå to flyplasser. I løpet av de neste ti årene er det spådd at innbyggertallet skal øke opp mot 3500. Eide kommune har et bredt spekter av forskjellige naturperler. I Eide og Averøy ligger Atlanterhavsvegen som er et svært populært turistmål. Den er innstilt som nasjonal turistveg og vart i 2005 kåret til århundrets byggverk i Norge. Kommunen var tidligere del av Kvernes herad og ble skilt ut som kommune i 1897 og i 1964 ble deler av Vevang (Averøy kommune) tillagt Eide. Kommunevåpenet har tre svømmende svaner i sølv mot blå bakgrunn og viser til de mange våtmarksområdene i kommunen.

Natur

Berggrunnen i Eide kommune er bygd opp av gneis og kalkstein. I Vevang ytterst mot havet er strandflaten velutviklet og det går en brem av lavt land langs fjordene. Eide har likevel mange høye og bratte fjell, med et par topper på vel 1000 m.o.h. i sørøst. Høyest er Snøtinden på 1027 meter over havet. Ved Hustadvika ligg et våtmarksområde som er naturreservat og det er to fuglefredningsområder ved Einsetvågen-Nåsvatnet og Osen.

Kultur

På Vevang Bygdemuseum finner en samling av gjenstander fra den lokale fiskekultur. På Visnestangen ligg et gravfelt fra folkevandringstid og i Einehaugen ligg et 300 år gammelt kvernhus som var i bruk helt opp til den annen verdenskrig. Eide kirke er en langkirke i tre og ble bygd i 1871. Kommunen har sjøsportsenter og flere idrettsanlegg. Eide dialekten er opprinnelig fra Trøndelag og grensa mellom trøndsk og vestnorsk går mellom Eide og Fræna. I dag påvirkes språket i Eide av Fræna og Molde dialekten. To store arrangement arrangeres i Eide hvert år. Det er Countryfestivalen og Dansegallaen.

Fritid

Eide kommune har et rikt og variert fritidstilbud. Den nybygde Eidehallen med flerbrukshall, treningshall for fotball og svømmehall er vårt sentrum for idrett og kultur i kommunen. I tillegg har vi flere fotballbaner og lysløyper. En rekke lag innen idrett, kultur og friluftsliv gir tilbud til de aller fleste. Her finner du en liste over lag og organisasjoner. I Eide og Averøy ligger Atlanterhavsveien som er et svært populært turistmål. Den er innstilt som nasjonal turistveg. Atlanterhavsveien er som skapt for ulike former for friluftsaktiviteter. Her kan du bl.a. fiske, sykle, gå, padle, ro, løpe og dykke.

Næringsliv

Kommunen er kjent som Nordens steinkommune hvor bergverk og steinindustri særpreger industrivirksomheten. Eide kommune har et av de største miljøene for steinindustri, med røtter 100 år tilbake i tid. Etter bybrannen i Ålesund i 1904 ble mye av steinen hentet herfra. Av alle gravmonumenter i Norge kommer 40% fra Eide. Fra steinbruddene i Eide leveres det kalk som råstoff til Hustad Marmor i Fræna kommune. I Eide er det ellers et stort utvalg i arbeid innen industri, varehandel, offentlig og privat tjenesteyting. Det er lagt ut område til industri- og næringsformål i utkanten av Eide sentrum. I dette industriområdet finnes bedrifter fra bilverksted og -salg via entreprenører til renovasjonsbedrift. Området har et godt utbygd vegnett som gir en god infrastruktur.

Bo i Eide

Hvis du ønsker å bosette deg i Eide vil du finne fine, varierte og rimelige tomter i kommunale og private boligfelt både i sentrum og ute i kretsene. I tillegg finnes flere private utbyggingsprosjekt som har som mål å gi bl.a. ungdom en mulighet for å etablere seg i egen bolig. Kommunen har fem barnehager, tre barneskoler og en ungdomskole. Kommunen har godt tilbud innen handel og tjenesteyting. Bosetningen er tettest langs Kornstadfjorden og i lavlandet som går inn fra fjorden sør for Nåsavatnet. Her ligger tettstedet og administrasjonssenteret Eide.

Kommune: