Aktuelt

Lurivar i utstillinga. Foto: Sunniva Lund Osdal. Ivar Aasen-tunet.
Ordspion og tunkatt Lurivar har funne eit magisk påskeegg, men han får ikkje opna det utan eit løysingsord. Ligg løysinga gøymd ein stad eller må ein kanskje lytte seg fram til moglege svar? Ta med deg familien til Aasen-tunet i påska og bli med på ei engasjerande framsyning....
 
Alle rettigheter: Frank Brunner. Kilde: KHÅK.
Frank Brunner er en norsk billedkunstner, bosatt i New York. Han har en ti år lang klassisk utdannelse bak seg, gjennomført ved Statens Kunstakademi i Oslo, Ilija Repin-aka-demiet i St.Petersburg, før han avsluttet med en mastergrad ved Yale University i 2000. Året etter ble han invitert av...
 
Prosjektleiar Elin Kanck Lorentzen og fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen ser fram til at postvegen skal bli ei samanhengande ferdselsåre gjennom heile fylket, med turstiar og opplevingar. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Riksantikvaren gir Fylkeskommunen inntil ein mill kroner for å gjenopplive postvegen som går gjennom heile fylket. Målet er å bygge opp ei ferdselsåre av turløyper og andre opplevingar i lag med kommunane langs postvegen. Den Trondhjemske postveg går frå Bergen til Trondheim, gjennom Stranda,...
 
Karin August Nogva er blant kunstnarane som tidlegare har fått stipend frå fylkeskommunen. Foto: Ingeborg Refsnes.
Fylkeskommunen aukar pengestøtta til kunstnarar. Nytt i år er eit arbeidsstipend som er ope for søkarar frå alle kunstfelt. Les meir...
 
Maria Parr. Fotograf: Agnete Brun.
Forteljingar er ein grunnleggjande måte å forstå livet på – men korleis blir dei fortalde, og er nokre forteljingar viktigare enn andre? I år er temaet Forteljingar grunnsteinen i programmet for Dei nynorske festspela, og publikum kan vente seg programpostar som vil underhalde og utfordre. Olaug...
 
Gregory Porter. Pressebilde. Fotokilde: Moldejazz.
Gregory Porter, sPacemonKey feat Stian Westerhus...