Halsa kommune

De 1700 innbyggerne som bor her har hele 304 km2 å boltre seg på.

"Kjenn kor du trivest" er kommunens slagord. Halsa ble da også kåret til årets ungdomskommune i 2010.

Beliggenhet

Kommunen ligger sentralt til i regionen med godt utbygde kommunikasjoner. Kyststamveien, E-39, går gjennom hele kommunen. Utbygginga av KRIFAST og Valsøyfjordprosjektet har ført til at vi når Kristiansund m/Kværnberget flyplass på ca.1 time og Trondheim og Værnes flyplass på 2 - 2,5 time. Det interne kommunikasjonsnettet i kommunen er også relativt godt utbygd, og følger bosettingsstrukturen i stor grad.

Halsa kommune ligg øst for Kristiansund og grenser til Hemne i øst, og Surnadal i sør. Vest for Halsafjorden ligger Tingvoll og nord for Korsnesfjorden ligger Aure. Sine nåværende grenser fikk kommunen 1965 ved innlemming av mesteparten av den tidligere kommunen Valsøyfjord og i 1976 da Aures område på sørsiden av Vinjefjorden ble overført.

Kommunesenteret

Administrasjonssenteret er lokalisert på Liabø, som ligger geografisk midt i kommunen. Administrasjonssenteret er bevisst bygd ut og inneholder div. offentlige og private servicesentre og funksjoner. Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en venstre skrådeling av sølv og blått ved tindesnitt; viser svært stilisert fjordformasjonene i kommunen. Navnet kommer av norrønt Halsynium, av hals, som sikter til eidet over til Skålvikfjorden, og vin, 'naturlig eng'. 

Natur og kultur

Naturen byr også her på store opplevelser, så enten du liker deg ved sjøen eller du trives med å gå turer i skog og fjell, er Halsa et eldorado. Fiskemuligheter finner du nesten overalt, både i lune fjorder og idylliske vann. Og ikke langt borte, ut mot vest, ligger det mektige Atlanterhavet. Berggrunnen består overveiende av gneis. Fra Korsnesfjorden/Aresvikfjorden skjærer Skålvikfjorden og Valsøyfjorden, begge 8 km lange, seg inn mot sørøst. Rundt disse fjordarmene ligger områder med lavt land og med lave eid fra Skålvikfjorden mot vest til Halsafjorden og mot øst til Aresvikfjorden. Ellers er Halsa berglendt med de høyeste toppene på grensen i sør og øst. Høyeste topp er Hjelmen (978 moh.) på grensen mot Surnadal i sør. Furuskogen vokser opp til 400 moh.

På Engan ved Valsøyfjorden ligger Geitbåtmuseet, som har om lag 40 trebåter til utstilling. Den eldste båten fra 1700-tallet. Museet har et eget båtbyggeri som bygger klinkbygde båter.

På Otnes er Otnesbrygga restaurert tilbake til sin opprinnelse; kulturaktivitetssenter med bl.a. årlige veteranbåttreff. Den vakre Halsa kirke er fra 1724 og Otnes kirke fra 1863. Bygdekinoen Vågland ligg i Halsahallen.

Spekkhoggeren Keiko holdt til i fjordene rundt Halsa. Keiko døde 12. desember 2003 og er gravlagt på land ved Taknesbukta i Arasvikfjorden. I dag er det ei stor gravrøys over gravstedet, opprinnelig satt opp av barn og unge fra Halsa, men den har blitt større etter hvert som turister har besøkt grava. 

Næringsliv

Jord- og skogbruk er de viktigste næringene i kommunen. Halsa har også flere mindre industribedrifter innen næringsmiddel-, transportmiddel- og maskinindustri. Halsa har også båtbyggeri for fiskebåter på Vågland og Bårdset, hvorav Vaagland Båtbyggeri er kommunens største industriarbeidsplass med ca 40-50 ansatte. Fiskeoppdrett er en næring i sterk vekst.

Kilder:

Halsa. (2012-01-26) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/Halsa

Halsa kommunes hjemmeside.

Kommune: