Ålesund kyrkje

Den første kyrkja frå 1855 strauk med under bybrannen i 1904. Freskomaleria i koret er laga av kunstmålar Enevold Thømt i tida 1918-1928. Glasmåleria på langveggane i skipet er òg laga av Thømt i 1946. Glasmåleria i austre gavlen er ei gåve frå keisar Wilhelm II i 1909.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: