Åmotan

Åmotan er eit naturfenomen med bratte fjellstup og moreneryggar danna under siste istida. Eit vifteforma elvesystem der sju vassdrag møtest: Lindøla frå aust, Skiråa og Reppa frå sør, Grøvu og Geitåa frå sørvest og Svøu og Grødøla frå vest. Tre av elvane dannar fossefall ned i Åmotan. Botanisk er området mellom dei rikaste i landet.
Åmotan kan opplevast på nært hald via merka turstier ? eller frå utsiktspunkt på vegen mellom Gjøra og Grødalen.
Kjelde: www.sunndal.com

Kommune: 
Institusjonskategori: