Åram kyrkje

I 1964 vart eit tilbygg for toalett sett opp framfor hovudinngangen med Solem som arkitekt. Kyrkja vart isolert frå utsida med ny kledning og truleg nye vindauge i 1987. Golvet vart òg isolert, og råteskadar i golvbjelkar vart utbetra.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: