Ørsta folkebibliotek

Spesialsamlinger: Depoptsamling av 1690 barnebøker til bruk for skoleneLokalhistorie. Sivert Aarflots samling fra 1797.Aviser,Kirkebøker, folketellinger og lokalaviser på mikrofilm.Lydbøker, mikrofilmkort, videogrammer, tidsskrifter.

Kommune: 
Institusjonskategori: