Øverdalen kyrkje

Kyrkja vart restaurert innvendes i 1952-53 med m.a senking av himlinga og mykje ny innreiing. Arkitekten var John Tverdahl.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: