Øvre Rindal kapell

I 1927 fekk kyrkja sitt første orgel. I 1947 vart dette skifta ut med nytt orgel frå Orgelbygger Jørgensen, Oslo. Kyrkja vart restaurert i 1951 og 1980. I 1986-90 kom eit større tilbygg rundt tårnfoten med dåpsventerom, garderobe og toalett. Hovudinngangen fekk rullestolstilkomst.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: