Bøfjorden Sjøbruksmuseum

Bøfjorden sjøbruksmuseum gir eit innblikk i nordmørsk sjøkultur. Det inneheld ei samling av båtar og skipsutstyr, fiskeutstyr og båtbyggjarutstyr, med hovudvekt på tida frå 1850 til 1930.
Sjøbruksmuseet har jamnlege arrangement. Bøfjorden historielag har tema-arrangement kvar sundag om sommaren. Da er det kaffe og matservering i tillegg til dagens tema. Museet samarbeider med Nordmøre museum.

Kommune: 
Institusjonskategori: