Bjørnsonhuset

Bjørnsonhuset - kulturhuset i Molde - vart realisert gjennom eit samarbeid mellom 22 næringslivsverksemder i Molde og Molde Kommune. Kulturhuset ligg i Rica Seilet hotel og vart opna i 2002.
Bjørsonhuset er moderne og fleksibelt når det gjeld teknisk utstyr, sceneløysingar, flyttbare amfi og akustikk. Salen har 772 plassar og kan kan delast inn i tre mindre salar. Scena er basert på modular og kan bli 162m2.

Kommune: 
Institusjonskategori: