Bremsneshola

Bremsneshola går 80 meter innover i fjellet. For å komme heilt inn i grotta, må ein klatre i stige og krype under ein stein, men det er òg ei fin oppleving å gå inn i den første og største delen av grotta.
Her finst ei skilta løype kor ein kan gå frå stad til stad for å sjå forhistoriske lokalitetar. I løpet av ein time eller to får du oppleve ei rekkje eldre og yngre boplassar og opphaldsstader frå steinalderen.
(Kjelde: Averøy kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: