Bud kyrkje

Altartavla og preikestolen frå 1716 er laga av Lukas Nielsen Gram.
Under siste verdskrig låg kyrkja i ildlina for tyskarane sine kanonar, og tårnet vart difor fjerna, men vart reist på nytt i 1947.
Etter ein brann i tårnet i 1832 fekk kyrkja løkkuppel som på den tida var siste mote. Kyrkja er vel verd eit besøk. Om sommaren kan ein få omvisning i fall ein tinger om dette på førehand.
(Kjelde: Fræna kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: