Edøy kyrkje

Større pengegåver gjorde oppføring av kyrkja mogleg. Nils H. Schølberg - ein utflytta smølaværing - ga hovudsummen av kostnaden. Kyrkja vart restaurert i 1942 med nytt større tilbygg over hovudinngangen. Kyrkja vart måla innvendes i 1963 og restaurert på nytt i 1975. I 1990 vart taket reparert og omlagt med ny skifer.
(Kjelde: Edøy kirke 100 år : 1885-1985).

Kommune: 
Institusjonskategori: