Eid kyrkje

Eid stavkyrkje var første gong nemnd i Trondhj. Reformats frå 1589, men var truleg mykje eldre.
Det vart bygd ny kyrkje i 1797, ho vart grundig ombygd i 1872-74. Kyrkja vart restaurert på nytt i 1915-16. Då vart mykje inventar frå gamlekyrkja restaurert og sett inn i kyrkjerommet: preikestolen frå 1668, døypefonten frå 1519 og altartavla frå 1660 vart pussa opp av kunstnaren Ragnvald Enebo frå Lesja. Eldste kyrkjeklokka er frå 1751. Gamlekyrkja hadde eit antemensale frå omlag år 1275 med 12 motiv frå Jesu liv. Dette hamna i Bergen Museum i 1840-åra. Det er eit av dei mest verdfulle kunstverka i landet frå middelalderen. Eit antependium frå 1677 som stod i gamlekyrkja, er no på Norsk Folkemuseum i Oslo. Det er i særs dårleg tilstand.
(Kjelde: Eit hus for Han og folket : Eid kyrkje 1797-1997. 1997).

Kommune: 
Institusjonskategori: