Eikesdal kyrkje

Mykje av inventaret i kapellet er frå tida då kyrkja var ny, t.d. kyrkjeklokka og altartavla. I 1900 vart kapellet måla innvendes av Lars Ottesen Enebo. Orgel kom til kapellet midt på 1920-talet, dette vart erstatta med eit nytt i 1982. Kapellet vart restaurert til 100-årshøgtida og vesentleg reparert i 1990.
(Austigard, Bjørn: Eikesdal kapell 125 år : 1866-1991. 1991).

Kommune: 
Institusjonskategori: