Ellingsøy kyrkje

I 1981 vart gravplass for Ellingsøya etablert i Slotsvika. I 1990 vart underetasjen ferdig og teken i bruk som interimskyrkje (kapell). 01.01.1998 vart Ellingsøy sokn utskilt frå Borgund. 30.08.1998 vart kyrkja vigsla.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: