FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

Vår hovedoppgave er å sikre Møre og Romsdal sin visuelle historie gjennom registrering, oppbevaring og formidling av eldre billedmateriale.

FylkesFOTOarkivet prioriterer:
- organisering av fotobevaringsprosjekter i samarbeid med kommunene, og med frivillige i historie- og sogelag.

- kartlegging av fotosamlinger og innsamling av fotografhistorie gjennom samarbeid med aktive og pensjonerte fotografer, i og utenfor Møre og Romsdal fotograflaug.

- rasjonelle løsninger, digitalisering av fotografarkiv og dugnader innen faglige rammer og tilgjengelige ressurser. Samarbeidet med DIS, Foreningen Data i slektsforningen avd. Ålesund nevnes spesielt!

FylkesFOTOarkivet er lagt til Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal.

Kommune: 
Institusjonskategori: